Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
browser
7785 699b 500
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix
browser
3902 c319 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix
browser
5146 d6a1 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
browser
7733 c6c9
Reposted fromEtnigos Etnigos viaonmelancholyhill onmelancholyhill
browser
4552 f197 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viatrustno1 trustno1
browser
3579 f68c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaziemniaki ziemniaki
browser
9013 82f1 500
łoo ooo ooo
Reposted fromatoman atoman viakopytq kopytq
browser
9476 a3c4 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
browser
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viascorpix scorpix
browser
5008 4a64
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viascorpix scorpix
browser
Żałuję, że tak trudno mi od ciebie odejść.
— Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
browser
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
browser
5105 9ccf 500
Never forget.
Reposted fromAtz Atz viapsychedelix psychedelix
browser
9855 9d39 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaziemniaki ziemniaki
browser
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
browser
7602 bf14 500
browser
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
browser
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
browser
6622 0461 500
Reposted fromthetemple thetemple viascorpix scorpix
browser
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl