Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
browser
9476 a3c4 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
browser
0261 719c
Reposted fromRowena Rowena viascorpix scorpix
browser
5008 4a64
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viascorpix scorpix
browser
Żałuję, że tak trudno mi od ciebie odejść.
— Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
browser
Dwie osoby pojmują tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się wątpliwość, czy to istotnie ta sama sytuacja. Mnie, jednej i tej samej osobie, zdarza się pojmować jedną i tę samą sytuację tak różnie, aż nasuwa się pytanie, czy chodzi o tę samą osobę.
— Sławomir Mrożek
browser
5105 9ccf 500
Never forget.
Reposted fromAtz Atz viapsychedelix psychedelix
browser
9855 9d39 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaziemniaki ziemniaki
browser
Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
browser
7602 bf14 500
browser
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
browser
6284 2a41 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
browser
6622 0461 500
Reposted fromthetemple thetemple viascorpix scorpix
browser
1516 ffb9 500
Reposted frommirosia mirosia viascorpix scorpix
browser
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viascorpix scorpix
browser
5004 f714 500
Reposted froms3 s3 viascorpix scorpix
browser
6010 3eba 500
Reposted frompasazerka pasazerka viascorpix scorpix
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viascorpix scorpix
browser
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl