Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
browser
1616 8592
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaziemniaki ziemniaki
browser
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
browser
7420 48f5
browser
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viaworldinmyfocus worldinmyfocus
browser
Lubię, gdy jesteś wstawiona i mówisz, że chcesz zostać dziś moją żoną.
— Pezet
Reposted fromshrew shrew viaworldinmyfocus worldinmyfocus
browser

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow viainfinitenoise infinitenoise
browser
4222 346a 500
browser
4422 959a 500
Reposted fromgruetze gruetze viablaueslicht blaueslicht
browser
6585 000d
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix
browser
9766 528a 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaziemniaki ziemniaki
browser
4132 7253
Reposted fromkaiee kaiee
browser
1737 12e0
Reposted fromfitspro fitspro viaziemniaki ziemniaki
browser
1250 6c66
Reposted fromcloouds cloouds viascorpix scorpix
browser
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viarawwwr rawwwr
browser
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viarawwwr rawwwr
browser
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viarawwwr rawwwr
browser
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viaucieknijmi ucieknijmi
browser


severe drinking problems
browser
7870 4538
Reposted fromusual usual viarawwwr rawwwr
browser
3494 cd73 500
Flagellin (p41) - 128 (+)
Reposted fromrawwwr rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl